CREATS PER SER LLIURES

Els centres FEST comparteixen la visió i inspiració alliberadora de sant Joan de Mata, renovada al llarg dels segles pels continuadors de la seva obra i les fundadores i fundadors dels instituts que conformen la família trinitària. Així aquella visió arriba a nosaltres, per a ajudar-nos a interpretar la realitat i actuar a través d'ella per mitjà de tres claus:
• Una visió que busca l'autonomia i riquesa de les persones, reconeixent els seus elements diferencials i descobrint, a partir d'ells, possibilitats per a la trobada intercultural, el pensament crític, el diàleg i la
igualtat d'oportunitats.
• Una visió que promou una pedagogia activa i de la trobada, per mitjà de l'educació en la interrelació, la comunió i l'escolta mútua.
• Una visió que creu i sent a Déu com Trinidad. Com a imatge seva ens compromet a ser comunitat educativa oberta, pròxima i compromesa.
Per a aconseguir-la, necessitem creure en un model educatiu que forma per a la llibertat interior i per a crear espais de llibertat exterior, en un ambient de pensament crític, implicats en la transformació social, la ruptura d'estructures injustes, l'educació plural i la diversitat.

Share this post

Sobre nosaltres

Centre concertat, situat al centre de Palma, obert a tothom i amb 3 etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Col·legi fundat per RRTT Trinitàries ja fa més de 200 anys i que des de setembre de 2018 pertany a FEST. Des dels seus inicis, la nostra escola fa públic el seu compromís de servei a la societat i, preferentment, a les classes més desfavorides i a l’Església, com a escola cristiana arrelada a la cultura del nostre temps i inserida a la realitat social del nostre poble.