PAE

Benvolgues famílies,

Durant aquest curs escolar posarem en marxa el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE). Aquest programa entra dins d’un projecte de la Conselleria d’Educació que té com a objectiu desenvolupar activitats de reforç per a la millora i èxit educatiu i finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU.

La finalitat del programa és que l’alumnat participant superi els objectius i assoleixi les competències dels curs o etapa corresponents, i aconsegueixi l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit. Aquest programa no consisteix a impartir classes de repàs d’assignatures específiques o recuperació de matèries suspeses, sinó en un acompanyament escolar i reforç educatiu que complementen la tasca docent, destinats a millorar la motivació, l’autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars de l’alumnat.

El programa està destinat a alumnat de 5è i 6è d’Educació Primària, així com a tot l’alumnat d’Educació Secundària que presentin necessitats i/o dificultats escolars. Com a centre hem presentat el nostre projecte a la Conselleria d’Educació i ens han estat concedits dos grups, aquests han d’estar formats per entre 7 i 10 alumnes. En principi hem destinat un grup per primària i un altre per secundària, però en funció de la demanda que tinguem d’alumnes aquests dos grups poden variar d’etapa.

L’horari setmanal en què es desenvoluparà serà:

- Primària: Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00h

- Secundària: Dimarts i dijous de 15.30 a 17.00h

El programa es durà a terme entre el 29 de novembre de 2021 i el 3 de juny de 2022.

Per tal d’inscriure els/les vostres fills/es al programa heu d’emplenar el següent formulari abans de dimecres 24 de novembre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedp06Ao09MUcc_0LAStVb2Y7JjjG1D9i6yTMZGq1mJRKC9aQ/viewform

Tingueu present que els grups es formaran per estricte ordre d’entrada de les sol·licituds. En cas de què l’alumne/a quedi fora de la convocatòria, s’obrirà un llistat d’espera per si haguessin possibles baixes.

Per qualsevol dubte, vos podeu posar en contacte amb na Laura Malagón Álvarez, coordinadora del programa, a través de Globaleduca. 

 

Share this post

Sobre nosaltres

Centre concertat, situat al centre de Palma, obert a tothom i amb 3 etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Col·legi fundat per RRTT Trinitàries ja fa més de 200 anys i que des de setembre de 2018 pertany a FEST. Des dels seus inicis, la nostra escola fa públic el seu compromís de servei a la societat i, preferentment, a les classes més desfavorides i a l’Església, com a escola cristiana arrelada a la cultura del nostre temps i inserida a la realitat social del nostre poble.