Ana Villena                 Immaculada Massutí           Mª Concepción Parrilla          Tomeu Crespí

                                                      Directora Titular             Directora Pedagògica         Evangelització i Pastoral        Administrador

 

 

                          

                        Immaculada Massutí       Marina Delgado       Laura Malagón         Tomeu Crespí            Mª Jesús Pons              Bienve Bonnin

                             Coordinadora              Orientadora         Cap d'estudis             Rep. Innovació           Rep. Llengües              Rep. Etapes

 

             

 

             

                             Mª Concepción Parrilla          Charo Varo         Mª Carmen Escobedo        Rosa Mª Rodríguez       Tomeu Crespí       Xavier Riutort

 

 

                                                                  

 

                 

                Aina Autonell         Bienve Bonnin       Marien Gual de Torrella    Mª Carmen Escobedo  Rosa Mª Rodríguez      Mª Jesús Pons        Xavi Riutort

 

                                                                 

 

                

         Bernat Bauzá              Amparo Roldán            Cristóbal Serra             Cati Palou               Raquel Molina            Hugo Aguilar          Immaculada Massutí

 

                                                                   

 

                                                     

                                                       Hugo Aguilar            María Tenorio       Marien Gual de Torrella   Cristóbal Serra         Mª Jesús Pons

 

                                                                 

 

                                                                                   

                                                                                  Immaculada Massutí        Laura Malagón         Marina Delgado

 

                                                                 

 

                               

                                Laura Bonnin      Marien Gual de Torrella        Cati Palou             Raquel Molina              María Tenorio          Marina Delgado

 

                                                                     

 

                                                                                    

                                                                                        Amparo Roldán            Tomeu Crespí            Marina Delgado