L'any 1813 l'ajuntament de Felanitx elegí les Trinitàries per a la formació i educació de les nines del poble, servei que considera de beneficiència pública.

A partir d'aquí fem públic el nostre compromís de servei a la societat i preferentment a les classes més desfavorides i a l'Església, com a escola cristiana, arrelada a la cultura del nostre temps i inserida en la realitat social del nostre poble.

Com en els orígens, les Trinitàries, seguim creient que EDUCAR ÉS ALLIBERAR. Per això, la Congregació de RRTT Trinitàries, en comunió amb l'Església i amb fidelitat al seu carisma alliberador, considera la tasca educativa com un mitjà privilegiat d' alliberament integral de la persona i realitza la seva missió fent-se present en el món de la cultura mitjançánt la creació d'escoles.

Ens alegra molt poder adreçar-nos a tots des de l'escola, un exemple de la presència del carisme trinitari a Mallorca, que esdevingué en realitat de la mà de la Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries, fundades pel P. Miquel Ferrer i Bauçà. Una Tasca que, avui, s'integra dins el projecte dels centres educatius de la Fundació d'Escoles Trinitàries (FEST).

Una escola que, ja des dels seus inicis, volia ser un lloc de pont i trobada a l’hora de contribuir a que l’alumne/a descobrís, dins un procés que té en compte l’edat i el seu grau de maduresa, les eines que tenim els éssers humans a l’abast per afrontar els reptes de la pròpia existència.

Uns inicis, del Col·legi Santíssima Trinitat de Palma, que coincidiren amb el trasllat de les religioses cap a el Casal de Can Alomar, conegut com  Can Fortesa del Sitjar i que, una vegada reformat oportunament, feren servir d’escola, pensionat i convent.

Així doncs, el 14 d’octubre de l’any 34 del segle passat, inauguraren el col·legi, essent beneït pel bisbe Miralles. I ja, des d’aquell moment, començà una història educativa que romandrà fins avui.

Tot i així, la nostra tasca fonamental fou i és la mateixa: un camí d’acompanyament en comunió amb l’Església i en fidelitat al nostre carisma alliberador.

La nostra escola ha promogut, al llarg de més de vuitanta anys, la formació integral de la persona, d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Com també, ha procurat, preparar als alumnes a participar activament en la transformació i millora de la societat.

Després de reformes educatives, innovacions metodològiques i l’arribada del món digital a les aules, continua inserida en la realitat que ens envolta, sense perdre la seva identitat cristiana i la seva vocació evangelitzadora.

Per això, la deriva dels nostres projectes eductius, durant més de vuit dècades, han tingut sempre especial cura d’incloure una metodologia oberta i flexible que sigui capaç d’integrar, a cada moment, els avenços pedagògics i tecnològics amb la finalitat de mantenir-nos en constant actualització.

Finalment, la nostra tasca fonamental, des de bon començament, ha estat dins l’àmbit d’ajudar als alumnes, que han passat per les nostres aules, a descobrir i potenciar les seves possibilitats intel·lectuals i afectives, desenvolupar les pròpies qualitats i acceptar les seves limitacions. Sense oblidar-se de propiciar el creixement de la dimensió social de l’alumne i potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent i presentar el missatge de Jesús sobre l’home, la vida i el món.

Aquestes tres dimensions continuen sent una unitat en la persona humana que creix i madura a través de l’acció eductiva, i que, humilment, han portat a terme religioses i mestres laics amb tota la comunitat eductiva. Una feina engrescadora, que avui continua, en un demà que encara està per escriure... gràcies a tots i totes...