EXTRACTE DE LA CARTA FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓ EDUCATIVA SANTÍSSIMA TRINITAT

 

 

PRESENTACIÓ

 

I. Identificació. La Família Trinitaria està formada per diferents institucions religioses que tenen en comú un mateix carisma basat en la inspiració de Sant Joan de Mata, fundador de l'Ordre de la Santíssima Trinitat i dels Captius al segle XII. El carisma trinitari brolla com un do de Déu per Església i per al món, i s'explicita en la redempció i alliberament de captius. Al llarg dels segles, aquest carisma i la seva missió alliberadora s'han anat actualitzant, adaptant-se als temps i llocs, i perllongant-se en la història, amb la riquesa i aportacions de noves fundacions que l'Església ha anat afegint a el projecte original de Sant Joan de Mata.
 
De la gran varietat d'obres i apostolats a través dels quals s'ha anat concretant aquesta missió, sorgeix la tasca educativa com un instrument privilegiat d'alliberament. 
 
II. Missió compartida. Des de fa més de 30 anys, com a família carismàtica venim caminant junts en diferents àrees de reflexió i vida, d'espiritualitat i missió, de pastoral i formació. A l'contemplar el camí recorregut en família, reconeixem que hem crescut molt, però volem fer un pas més decisiu en missió compartida. 
 
 
CANVIS QUE EXIGEIXEN UNA NOVA GESTIÓ

 

 

III. Estem en un moment històric de grans transformacions en el món, a l'Església ia les nostres institucions. Els canvis socials, culturals, polítics i legislatius tenen el seu doble cara d'avanç i possibilitats d'una banda, i d'amenaces i perills per als objectius i valors que defineixen la nostra tasca educativa. El canvi de paradigma, especialment en el món de l'educació i l'evangelització, exigeix una constant actualització dels nostres models de gestió, per adequar-nos a les noves exigències del nostre temps.
 
La globalització, la cultura digital, la multiculturalitat, els nous sistemes econòmics i models organitzatius, entre molts trets actuals, afecten directament a l'àmbit educatiu, oferint noves possibilitats que requereixen respostes noves. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DEL CARISMA TRINITARI: AFIRMAR UN ESTIL EDUCATIU

 

IV. El Carisma trinitari és dinàmic i desenvolupa el seu potencial, avançant cap a un sentit més obert, expansiu, d'unitat en la diversitat, i comunió. L'obertura, l'amplitud de mires, la capacitat de descobrir el autèntic en la novetat, de donar respostes i oferir alternatives davant de situacions límits, són aspectes que el configuren, defineixen a les nostres institucions històricament, i declaren el nostre estil educatiu i la seva actualitat.
 
La Fundació que ara constitueix la Família Trinitaria, vol aportar a la societat actual ia la futura una estructura educativa oberta, no discriminatòria, que afavoreixi l'accés a l'educació, a la cultura ia la formació a tots els nens i joves, especialment a els que socialment són més desfavorits, des del respecte a la persona, ia tota persona, amb una opció ferma per donar una educació de qualitat als que menys possibilitats tenen. La pedagogia trinitària posa l'accent en l'amor i cura dels nens i joves, promovent en tots els àmbits seva formació i confiant en les seves possibilitats, siguin quines siguin les seves condicions i circumstàncies.
 
Des d'aquest convenciment, la tasca educativa descobreix les possibilitats inèdites en cada persona, forma a persones lliures, amb criteri propi, que aposten per trencar estructures limitadores i s'impliquen en la transformació personal i de la societat; persones educades en la pluralitat i el respecte, acceptant la diversitat com a oportunitat per al propi creixement i per al desenvolupament del nostre món.

 

 
TITULARITAT DE FAMÍLIA: OBERTURA I CREIXEMENT

 

V. Avui, en sintonia amb el moment present, l'educació trinitària pretén educar des de comunitats que aprenen en família, formant persones de trobada per conviure en societats plurals, interculturals, inclusives i solidàries.
 
El sentit de família, la comunió, la igualtat en la diferència, i l'amor circular, trets de l'carisma trinitari que compartim les entitats fundadores, es fan visibles a la creació de la Fundació Educativa Santíssima Trinitat (FEST) i es concreten en l'estil trinitari que impregna el model educatiu que oferim.