L'escola, com a nínxol on conflueixen els interessos de les famílies, individus, política i societat, està immersa en innombrables canvis. Aquests canvis es produeixen infinitament més ràpids del que la nostra capacitat de reacció ens permet esmorteir.

Per a tractar de reaccionar a aquests canvis i així, ser capaços de donar respostes als nostres alumnes respecte a les necessitats formatives que exigeix la societat d'avui, és necessari reactivar en els nostres centres un procés de readaptació-actualització de les nostres metodologies. Canviar no significa deixar enrere anys d'experiència i de bagatge de tots els professionals que han passat i continuen per les nostres aules, no significa descartar tot “l'anterior” i validar de la nit al dia “el nou”. En el nostre centre, volem optar per ser capaços de fer coexistir les noves metodologies (algunes no tan noves) amb l'experiència i el bon fer d'aquests professionals.

La renovació en tots els àmbits de la vida, per tant, també en l'educatiu, ha de ser contínua, és a dir, s'ha de sostenir en el temps per a aconseguir resultats. No podem buscar resultats curtterministes, hem d'estar atents a l'experiència dels nostres alumnes, dels nostres companys, d'altres companys i centres, ser autocrítics i, tenint clar el que som i el que volem ser com a escola, continuar formant-nos i posant en pràctica les pràctiques que en altres llocs destaquen per la seva capacitat de fer alumnes més competents en els diferents àmbits de la vida. No n'hi ha prou amb voluntarisme, ja que aquest es dilueix en el temps, és necessari que es consolidi com a estratègia que s'insereix en l'ADN del centre i, llavors, s'assenteixi i converteix en cultura d'aquest.

I aquí està el difícil equilibri de l'educació: ser capaços d'estar a l'avantguarda i no abandonar el bo que ja fèiem des de la nostra fundació. No renunciar a posar en el centre als nostres alumnes com a protagonistes del seu propi aprenentatge, transmetent no sols coneixements sinó destreses, habilitats i valors propis del nostre carisma trinitari que els ajudi a desenvolupar-se com a persona i a ser lliures i felices i a fer més lliures i felices als quals tenen al seu voltant.