Des de l'escola apostam per una educació integral del nostre alumnat basat en un aprenentatge actiu i participatiu fent ús del treball coperatiu i de noves eines metodològiques per l'ensenyament.

 


Col·legi Santíssima Trinitat
Palma
 

 

 

A l'escola oferim el segon cicle d'Educació Infantil. Compren entre els 3 als 6 anys.

L'horari d'aquesta etapa és de dilluns a dijous de 9 a 12 h i de 15 a 17h, i els divendres de 9 a 14h.

L'aprenentatge en aquest cicle és vivencial. La lectoescriptura es fa en llengua castellana i la llengua vehicular és la llengua catalana. Dins aquesta etapa, es comença a introduir  l'anglès i tenen una hora i mitja setmanal: vocabulari, cançons, jocs, ...

Oferim aprenentatge de les matemàtiques mitjançant el programa EntusiasMAT i a llengua castellana mitjançant "Ludiletras". També treballam amb el mètode "Escacs", per introduir estratègies i el funcionament del joc.

 

                                                                          

L'educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn entre els 6 i els 12 anys d'edat.

Horari: de dilluns a dijous de 9 a 12 h i de 15 a 17h, i els divendres de 9 a 14h.

Un objectiu prioritàri és l'estudi de les llengües (catalana, castellana i anglesa) fent ús d'aquestes de forma quotidiana dins l'aula.

Oferim l'aprenentatge de les matemàtiques mitjançant el programa EntusiasMAT.

 

                                                        

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l'educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics, entre els 12 fins als 16 anys.

L'horari en aquesta etapa és de dilluns a divendres de 8 a 14/15h.

Actualment les llengües són un element clau en el procés d'afirmació de la identitat europea. En el cas de la nostra comunitat, on els intercanvis culturals són evidents, el fet d'aprendre llengües estrangeres es converteix en imprescindible. Per això, a l'escola la primera llengua estrangera és l'anglesa i la segona llengua estrangera és la francesa.