Oferim des de la transverssalitat els valors humans i cristians a totes las àrees curriculars. Tenint en compte que el nostre carácter propi el que ens defineix com família Trinitària i que són aquest trets d’identitat el que sempre impregnen tota la nostra acció educativa.

"Som un do i estem fets per al do"

CREATS PER SER LLIURES

Els centres FEST comparteixen la visió i inspiració alliberadora de sant Joan de Mata, renovada al llarg dels segles pels continuadors de