Carrer de la Concepció, 24 - 07012 - Palma

Telèfon 971 71 66 51 - Fax 971 72 64 11

secretaria.strinitat.palma@centrosfest.net

 

HORARI SECRETARIA D'OCTUBRE A MAIG:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres:

de 8:30 h a 10 h.

Dimecres:

de 16 h a 17 h.

Horari de Juny i Setembre:

Tots els dies de 8.30 h a 10 h.

 

 

 

Activitats extraescolars

Es realitzen de 12 a 13 h. Són dissenyades a partir dels interessos dels alumnes, són totalment lúdiques.

- ENGLISH: (Idiomas Progreso): 

  * De 3 anys a 2n de primària, 1 sessió a la setmana: 35€ mensuals (+30€ de material només a principi de curs).

  * De 3r de primària a 4t d'ESO, 2 sessions a la setmana: 55€ mensuals (+30€ de material només a principi de curs).

- ROBÓTICA: (de 3 anys a 4t d'ESO) 1 sessió a la setmana: 40€ mensuals.

- CATEQUESI: (3r i 4t de primària) 1 sessió a la setmana: 25€ anuals.

- GUARDERIA

  * 1 día a la setmana: 5€ mensuals.

  * 2 dies a la setmana: 10€ mensuals.

  * 3 dies a la setmana: 15€ mensuals.

  * 4 dies a la setmana: 20€ mensuals. 

 

Menjador escolar

El nostre menjador ofereix un menú variat servit per Bel Menjadors.

Els preus són:

  • DILLUNS-DIVENDRES: 137€ mensual.
  • DILLUNS- DIJOUS: 117€
  • TIQUET DIARI
  • * alumnes que fan activitats però que no queden cada dia a dinar: 9
  • * alumnes que surten a les 12: 11'50€ (menjador +guarderia).

 

 

 

Activitats extraescolars ofertades per l'AMIPA.

Es realitzen a partir de les 17 a 18h de l'horabaixa: TAEKWONDO, FUTBET...

Més informació a la web de l'AMIPA  http://www.ampaescuelatrinitarias.es/

 

 

Escola matinera

És un servei que presta l'escola a les famílies que hagin de deixar més prest els seus fills al centre.

De 7.45 h a 9 h del matí.

El preu són:

  • DIARI 4€
  • MENSUAL 33 €
  • TRIMESTRAL 88€

 

HORARI:

Dimecres de 13h a 13.45h.